Poslovni centar: Knežica-Podgaj 5, 20 236 Mokošica
Telefon 020 / 456 - 220 Fax 020 / 456 - 219
Mobitel 091 339 0381 (Matej) E-mail: jelaplus.vina@gmail.com
KATALOG VINA
VINSKA REGIJA SREDNJA I JUŽNA DALMACIJA
VINA PELJEŠCA
Poljoprivredna zadruga Stoviš, Mili - Ston
Plavac MILI moj0.75vrhunskoPlavac mali
Maraština0.75kvalitetnoMaraština
Vinarija Miho Rozić, Mili - Ston
Plavac mali0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac mili0.75vrhunskoPlavac mali
Vinarija Miloš, Ston - Pelješac
Plavac0.75kvalitetnoPlavac mali
Stagnum 20070.75stolnoPlavac mali
Stagnum izb. berba 2003.0,50vrh.-poluslat.Plavac mali
Stagnum 2007.0.375slatkoPlavac mali
Rose0.75
Vinarija Vukas, Ponikve - Pelješac
Plavac Mato0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac Plerej0.75vrhunskoPlavac mali
Vinarija Đuračić, Đuračići - Pelješac
Plavac0.75kvalitetnoPlavac mali
Plavac1.00kvalitetnoPlavac mali
Rukatac0.75kvalitetnoRukatac
Rukatac1.00kvalitetnoRukatac
Poljoprivredna zadruga Putniković, Putniković - Pelješac
Plavac0.75kvalitetnoPlavac mali
Lirica0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac Dubrovnik1.00kvalitetnoPlavac mali
Maraština Rustica0.75kvalitetnoMaraština
Sveta Ana0.75kvalitetnoMaraština
Maraština Dubrovnik1.00kvalitetnoMaraština
Grgić vina, Trstenik - Pelješac
Plavac Mali0.75vrhunskoPlavac mali
Pošip0,75vrhunskoPošip
Vinarija Goranko Poljanić, Pijavičino - Pelješac
Dingač0,75vrhunskoPlavac mali
Dingač0.50vrhunskoPlavac mali
Plavac0.75kvalitetnoPlavac mali
Plavac BQ0.75kvalitetnoPlavac mali
OPG Neven Šimunković, Potomje - Pelješac
Dingač0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac0.75kvalitetnoPlavac mali
Plavac Stara Loza0.75kvalitetnoPlavac mali
Rose0.75kvalitetnoPlavac mali
Poljoprivredna zadruga Dingač, Potomje - Pelješac
Dingač0.75vrhunskoPlavac mali
Dingač arhiva 19940,75vrhunskoPlavac mali
Postup0,75vrhunskoPlavac mali
Plavac0.75kvalitetnoPlavac mali
Pelješac0.75kvalitetnoPlavac mali
Pelješac1.00kvalitetnoPlavac mali
Vina Radović, Potomje - Pelješac
Dingač0,75vrhunskoPlavac mali
Dingač Reserve0.75vrhunskoPlavac mali
Dingač President0.75vrhunskoPlavac mali
Postup0,75vrhunskoPlavac mali
Plavac0.75kvalitetnoPlavac mali
Plavac Senator0.75kvalitetnoPlavac mali
Rukatac0,75kvalitetnoRukatac
Matuško vina, Potomje - Pelješac
Dingač0.75vrhunskoPlavac mali
Postup0,75vrhunskoPlavac mali
Plavac0.75kvalitetnoPlavac mali (25%Postupa)
Pošip0.75kvalitetnoPošip
Vina Miličić, Potomje - Pelješac
Dingač0.75vrhunskoPlavac mali
Postup0,75vrhunskoPlavac mali
Plavac0.75kvalitetnoPlavac mali
Plavac1.00kvalitetnoPlavac mali
Pošip0.75kvalitetnoPošip
Vinarija Skaramuča, Potomje - Pelješac
Dingač0,75vrhunskoPlavac mali
Plavac Premium0.75kvalitetnoPlavac mali
Vinarija Bura - Mrgudić, Potomje - Pelješac
Postup Mare0.75vrhunskoPlavac mali
Dingač Bura0.75vrhunskoPlavac mali
OPG Nikola Bura, Potomje - Pelješac
Galerija0.75stolno vinoPlavac mali, cab.sauv. i marsellan
Vinarija Palihnić, Kuna - Pelješac
Prošek0.75Prošek
Prošek1.00Prošek
Vina Rota d.o.o., Kuna - Pelješac
Bonaparte0.75vrhunskoPlavac mali
Rota 2013.0.75vrhunskoPlavac mali
Rota Standard0.75vrhunskoPlavac mali
Rota Elite 2012.0.75vrhunskoPlavac mali
Bonaparte Rose0.75kvalitetno
Celestin 2012.0.375Plavac mali
P.Z. Postup, Donja Banda - Pelješac
Plavac Donja Banda (osmica)0.75kvalitetnoPlavac mali
Plavac Donja Banda (50% Postup)0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac Dalmacija0.75kvalitetnoPlavac mali
Postup Donja Banda0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac Dalmacija1.00kvalitetnoPlavac mali
Philipp vina, Donja Banda - Pelješac
Postup Zicada0,75vrhunskoPlavac mali
Testudo0.75kvalitetnoPlavac mali
Saints Hills, Oskorušno - Pelješac
Sv. Lucia Dingač0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac Block0.75kvalitetnoPlavac mali
Sv. Roko0.75vrhunskoPlavac mali
Mala Nevina0.75kvalitetnoMalvazija i chardonnay
Nevina0.75kvalitetno75% malvazija i 25 %chardonnay
Frenchie0.75kvalitetnoSauvignon
Rose0.75stolno
Vinarija Korta Katarina, Orebić - Pelješac
Plavac0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac Decent0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac Reubens0.75vrhunskoPlavac maliReserva 2009.
Pošip0,75vrhunskoPošip
Ros?0,75kvalitetnoRos?
OPG Niko Violić, Orebić - Pelješac
Dingač Violić Jurica0.75vrhunskoPlavac mali
Ponos Jurica Violić0.75kvalitetnoPlavac mali
VINA KORČULE
Branimir Cebalo, Lumbarda - Korčula
Grk0.75vrhunskoGrk
Bartul Batistić - Zure, Lumbarda - Korčula
Grk Bartul0.75vrhunskovrhunskoGrk
Blato 1902 d.d., Blato - Korčula
Merlot0.75vrhunskoMerlot
Pošip1.00kvalitetnoPošip
Poljoprivredna zadruga Čara, Čara - Korčula
Pošip0,75vrhunskoPošip
Pošip1.00kvalitetnoPošip
Vinarija Krajančić, Čara - Korčula
Pošip Ježinac0.75vrhunskoPošip
Pošip Intrada0.75vrhunskoPošip
Pošip sur lie0.75vrhunskoPošip
Pošip Statut0.75vrhunskoPošip
Rukatac Ogrc0.75kvalitetnoRukatac
Vinarija Toreta, Smokvica - Korčula
Pošip Special0.75kvalitetnoPošip
Pošip Toreta0.75vrhunskoPošip
Pošip sur lie 2015.0.75vrhunskoPošip
VINA DUBROVAČKE OKOLICE
Damarius vina, Gruda - Konavle
Malvasija Inamuran0.75vrhunskoMalvasija dubrovačka
Merlot Doline0.75vrhunskoMerlot
Božo Metković, Molunat - Konavle
Malvasija0,75vrhunskoMalvasija dubrovačka
Chardonnay0.75Chardonnay
Bratoš vina, Gruda - Konavle
Malvasija Dubrovačka0,75vrhunskoMalvasija dubrovačka
Maraština Konavle0.75kvalitetnoMaraština
Maraština0,75kvalitetnoMaraština
Meneghetti vina - Kuća Glavić, Konavle
Malvasija Dubrovačka0.75vrhunskoMalvasija dubrovačka
Syrah0.75kvalitetnoSyrah
Rose0.75kvalitetnoRose
Vinarija Crvik, Komaji - Konavle
Plavac mali0.75kvalitetnoPlavac mali
Merlot Negromant0.75vrhunskoMerlot
Merlot0.75kvalitetnoMerlot
Malvasija Tezoro0.75vrhunskoMalvasija dubrovačka
Malvasija Marin Držić0.75vrhunskoMalvasija dubrovačka
Rose Fiora0.75kvalitetnoSyrah
Dubrovački podrumi d.d., Gruda - Konavle
Plavac mali0.75vrhunskoPlavac mali
Plausus0.75vrhunskoPlavac mali
Merlot0.75kvalitetnoMerlot
Merlotina0.75vrhunskoMerlot
Cabernet Sauvignon0.75kvalitetnoCabernet Sauvignon
Trajectum0.75vrhunskoCabernet Sauvignon
Parac0,75vrhunskoMerlot i cabernet sauvignon
Malvasija0.75vrhunskoMalvasija dubrovačka
Ros? Kadarun0,75kvalitetnoRose
OPG Niko Karaman, Pridvorje - Konavle
Malvasija dubrovačka0.75vrhunskoMalvasija dubrovačka
VINA KOMARNE
Vina Terra Madre, Klek - Komarna
Plavac mali 0.75Eko / kvalitetnoPlavac mali
Plavac mali0.75Eko / vrhunskoPlavac mali
Pošip0.75EkoPošip
Rose0.75EkoRose
Vinarija Rizman, Klek - Komarna
Primus Plavac mali0.75vrhunskoPlavac mali
Pošip Rizman0.75vrhunskoPošip
Pošip Nonno0.75vrhunskoPošip
Rosula0.75vrhunskoRose
Vinarija Volarević Klek - Komarna
Plavac mali Gold0.75vrhunskoPlavac mali
Pošip0.75vrhunskoPošip
Quattro0.75kvalitetnoChardonnay
Rose La Chic!0.75kvalitetnoPlavac mali
VINA DALMATINSKIH OTOKA
Zlatan otok - Plenković, Jelsa - o. Hvar
Zlatan Plavac Eko0.75vrhunsko-ekoPlavac mali
Zlatan Plavac BQ0.75vrhunskoPlavac mali
Zlatan Plavac Grand Cru0.75vrhunskoPlavac mali
Zlatan Plavac Hvar0.75vrhunskoPlavac mali
Zlatan Plavac Makarska0.75vrhunskoPlavac mali
Zlatan Plavac Šibenik0.75vrhunskoPlavac mali
Zlatan Babić0.75vrhunskoBabić
Zlatan Crljenak- Zinfandel0.75vrhunsko- EkoCrljenak
Zlatan Pošip0.75vrhunsko ekoPošip
Zlatan Otok0.75Bogdanuša, prč, mekuja i cetinka
Zlatan Hvar0.75Pošip, maraština i bogdanuša
Zlatan Bogdanuša0.75Bogdanuša
Zlatan Opol Eko0,75stolno
Zlatan Rose Premium0.75vrhunsko
Duboković, Jelsa - Hvar
2718 sati sunca u boci0.75stolnoPlavac mali
Prije 6009 godina0.75stolnoPlavac mali
Medvjedica0.75stolnoPlavac mali
Medvid BQ0.75stolnoPlavac mali
Moja M0,75stolnoMaraština
Moja B0,75stolnoBogdanuša
Moj Otok0,75stolnoMaraština, parč, kuć i bogdanuša
Bastijana - Tomić, Jelsa - Hvar
Plavac0.75kvalitetnoPlavac mali
Plavac Mali BQ0.75vrhunskoPlavac mali
Caplar BQ0,75vrhunskoCabernet sauvignon i plavac mali
Beleca0,75kvalitetnoPošip / Bogdanuša
Prošek Hectorovich0,50specijalnoProšek
Vinarija Carić, Hvar
Ploški Plovac0.75vrhunskoPloški Plovac
Bogdanjuša0.75kvalitetnoBogdanjuša
Jako vino d.o.o., Bol - Brač
Plavac mali BQ Stina0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac Mali Majstor Stina0.75vrhunskoPlavac mali
Plavac Remek djelo0.75vrhunskoPlavac mali
Pošip Stina0.75Pošip
Vugava0.75vrhunskoVugava
Stina Opol-rose0.75kvalitetno
Poljoprivredna zadruga Svirče, Jelsa - Hvar
Mediterano Plavac0.75vrhunskoPlavac mali
Ivan Dolac 0.75vrhunskoPlavac mali
Ivan Dolac BQ0.75vrhunskoPlavac mali
Poljoprivredna zadruga Podšpilje, otok Vis
Vugava Podšpilje0.75kvalitetnoVugava
Vina Lipanović, otok Vis
Vugava0.75vrhunskoVugava
VINA DALMATINSKE ZAGORE
OPG Dario Gašpar, Vrgorac
Zlatarica0.75kvalitetnoZlatarica
Vina Pilač, Vrgorac
Bovan BQ0.75vrhunskoMerlot / Syrah / Vranac
Oklajak0.75kvalitetnoRukatac
Oklajak sur lie0.75vrhunskoRukatac
Vinarija Jerković, Runovići - Imotski
Kujundžuša0.75kvalitetnoKujundžuša
VINA SREDNJE DALMACIJE
Vinska kuća Mimica, Omiš
Pribidrag Zinfandel0.75vrhunskoPribidrag (zinfandel)
VINSKA REGIJA SJEVERNA DALMACIJA
Suha Punta, Primošten
Babić Gracin0.75vrhunskoBabić
Kontra0.75Dingač i babić
Kraljevski Vinogradi, Punta Skala
Plavac mali0.75kvalitetnoPlavac mali
Crljenak0.75vrhunskoCrljenak
Pošip 0.75vrhunskoPošip
Pošip Prestige 0.75vrhunskoPošip
Rose Scuro0.75kvalitetnoRose
Vinarija Kursan, Šibenik
Šibenski Babić0.75vrhunskoBabić
Šibenski Plavac mali0.75Plavac mali
Šibenski Pošip0.75ekoPošip
Vinoplod d.d., Šibenik
Babić0.75kvalitetnoBabić
Primoštenski Babić0.75vrhunskoPrimoštenski Babić
VINSKA REGIJA HRVATSKO PRIMORJE I ISTRA
VINA HRVATSKOG PRIMORJA
Vinarija Katunar, o. Krk
Syrah Nigra0.75vrhunskoSyrah
Žlahtina0,75kvalitetnoŽlahtina
Žlahtina Sv. Lucija 0.75kvalitetnoŽlahtina
Biser Mora0,75stolno
Porin0,75
P.Z. Vrbnik, Vrbnik - o. Krk
Zlatna Žlahtina0,75kvalitetnoŽlahtina
Zlatna Žlahtina Grand Cru0,75kvalitetnoŽlahtina
Valomet0,75kvalitetnoPjenušavo vino
Valomet (pjenušac iz mora)0,75specijalnoPjenušavo vino
Vina Boškinac, o. Pag
Boškinac Cuvee0.75vrhunskoCaberner Sauvignon i merlot
Gegić0.75kvalitetnoGegić
Boškinac bijelo0.75Gegić, chardonnay i sauvignon
VINA ISTRE
Vinarija Marino, Momjan
Malvazija Pietas0.75kvalitetnoMalvazija istarska
Vinarija Kabola, Momjan
Cabernet Sauvignon0.752015.g.vrhunskoCabernet sauvignon
Cabernet Sauvignon0.752007.g.vrhunskoCabernet sauvignon
Merlot0.752015.g.vrhunskoMerlot
Teran0.752015.g.vrhunskoTeran
Teran 0.752007.g.vrhunskoTeran
Teran Amfora 0.75vrhunskoTeran
Malvazija0,75vrhunskoMalvazija istarska
Malvazija Unica0.75kvalitetnoMalvazija istarska
Malvazija Amfora0.75vrhunskoMalvazija istarska
Secco 0.75Muškat
Rosa0.75kvalitetno
Muškat Momjanski0,50kvalitetno/poluslatkoMuškat
Pjenušac Re0.75Pjenušavo vino
Vinarija Kozlović, Momjan
Malvazija0,75vrhunskoMalvazija istarska
Violetta0.75Rose
Muškat Momjanski0,50vrhunskoMuškat
OPG Eliđo Pilato, Vižinada
Teran0.75Teran
Cabernet Sauvignon0.75Cabernet sauvignon
Malvazija0.75Malvazija istarska
Sauvignon0.75Sauvignon
Meneghetti vina, Bale
Merlot0.75kvalitetnoMerlot
Meneghetti Crveno0,75vrhunskoCabernet franc, cabernet sauvignon i merlot
Chardonnay0.75kvalitetnoChardonnay
Malvazija0.75kvalitetnoMalvazija istarska
Meneghetti Bijelo0,75kvalitetnoPinot bijeli i chardonnay
Meneghetti Classic0.75MeneghettiPjenušavo vino
Pjenušci Peršurić, Višnjan
Misal Rose0,375kvalitetnoPjenušavo vino
Misal millenium0.375kvalitetnoPjenušavo vino
Misal Prestige0,375kvalitetnoPjenušavo vino
Misal Millenium0,75kvalitetnoPjenušavo vino
Misal Rose0,75kvalitetnoPjenušavo vino
Misal Prestige0,75kvalitetnoPjenušavo vino
Misal Rouge0,75kvalitetnoPjenušavo vino
Misal Noir0,75kvalitetnoPjenušavo vino
Misal Blanc de blancs0,75kvalitetnoPjenušavo vino
Vinarija Roxanich, Kosinožići - Nova Vas
Cabernet Sauvignon0.75Cabernet sauvignon
SuperIstrian0,75kvalitetnoCabernet sauvignon, merlot, borgonja
Merlot0.75kvalitetnoMerlot
Teran Re0.75kvalitetnoTeran
Chardonnay Milva0.75kvalitetnoChardonnay
Malvazijica0.75Malvazija istarska
Malvazija Antica0,75kvalitetnoMalvazija istarska
Ines u bijelom0.75Verduzzo, Sivi Pinot, Bijeli Pinot, Sauvignon Blanc, Friulano, Riesling Italico, Glera
Rožica0.75Rose
Rose0.75Rose
VINSKA REGIJA BREGOVITA HRVATSKA
Bolfan Vinski Vrh, Hraščina
Pinot Crni Bolfan0.75kvalitetnoPinot crni
Pinot Crni Primus0.75kvalitetnoPinot crni
Pinot Sivi Bolfan0,75kvalitetnoPinot sivi
Rizling Bolfan0,75kvalitetno/polusuhoRajnski rizling
Sauvignon Bolfan0,75vrhunskoSauvignon
Ros? Bolfan0.75kvalitetno
Pjenušac Centurion0.75SilverPjenušavo vino
Pjenušac Centurion0.75GoldPjenušavo vino
Obiteljsko gospodarstvo Jarec - Kure, Sveti Ivan Zelina
Manzoni bijeli 0.75kvalitetnoManzoni bijeli
Pinot bijeli0.75kvalitenoPinot bijeli
Krešimir Ivančić, Plešivica
Darkside BQ 2015.g.0.75kvalitetnoPurtugizec
Chardonnay sur lie0.75vrhunskoChardonnay
Griffin Single Vineyard0.75vrhunsko- BQChardonnay / Muller-Thurgau
Griffin Brut0.75vrhunskoPjenušavo vino
Griffin Rose Brut0.75vrhunskoPjenušavo vino
Griffin Lady Sec0.75vrhunskoPjenušavo vino
Griffin Dark Side Brut0.75vrhunskoPjenušavo vino
(crveni pjenušac)
Vinarija Korak, Plešivica
Pinot Crni 0.75vrhunskoPinot crni
Sauvignon0.75Sauvignon
Chardonnay sur lie0.75Chardonnay
Vinarija Šember, Jastrebarsko
Šember Rose0.75
Vinarija Tomac, Jastrebarsko
Pinot crni0.75Pinot crni
Rizling0.75Rajnski rizling
Sauvignon0.75Sauvignon
Tomac Amfora0.75
Millennium0,75Pjenušavo vino
Rose0,75Pjenušavo vino
Classic0,75Pjenušavo vino
Diplomat0.75Pjenušavo vino
Vinarija Lagradi, Vlaškovec
Manzoni bijeli0.75Manzoni bijeli
Muškat žuti0.50Muškat žuti
Zdjelarević vino selekcija d.o.o., Zagreb
SPECIAL EDITION
Graševina0.75kvalitetnoGraševinaSlavonija
Malvazija0.75kvalitetnoMalvazijaIstra
Cabernet Sauvignon0.75kvalitetnoCabernet SauvignonSlavonija
KLINK@
Chardonnay0.75kvalitetnoChardonnaySlavonija
Sauvignon0.75kvalitetnoSauvignonSlavonija
Malvazija0.75kvalitetnoMalvazijaIstra
Rose0.75kvalitetnoRoseIstra
Z.W.S SELEKCIJA
Graševina0.75vrhunskoGraševinaHrv. Podunavlje
Chardonnay0.75vrhunskoChardonnayHrv. Podunavlje
Rose Cuvee0.75vrhunskoRoseHrv. Podunavlje
Sauvignon0.75vrhunskoSauvignonHrv. Podunavlje
Malvazija0.75vrhunskoMalvazijaIstra
Žlahtina0.75vrhunskoŽlahtinaHrv. Primorje
Plavac Mali Reserva0.75vrhunskoPlavac MaliPelješac
Babić Reserva0.75vrhunskoBabićSj. Dalmacija
Cab.Sauvignon Reserva0.75vrhunskoCab.SauvignonHrv. Primorje
Chardonnay Reserva0.75vrhunskoChardonnayHrv. Podunavlje
Muscat Brutal0.75vrhunskoMuškatSlavonija
PJENUŠCI DOMAĆI
GROF Classic (Blanc de blanc)0.75No vtg.Pjenušavo vinoSlavonija
GROF Classic Rose0.75No vtg.Pjenušavo vinoSlovenija
GROF Millenium0.752000.Pjenušavo vinoSlavonija
Markus vina, Zagreb
Dingač Pepejuh 2010.0.75vrhunskoDingačPelješac
Dingač Pepejuh 2013.0.75vrhunskoDingačPelješac
Merlot 0.75vrhunskoMerlot Sj. Dalmacija
Cabernet Sauvignon 0.75vrhunskoCabernet Sauvignon Sj. Dalmacija
Rose 0.75kvalitetnoRose Sj. Dalmacija
VINSKA REGIJA ISTOČNA KONTINENTALNA HRVATSKA
VINA SLAVONIJE
Misna vina d.o.o., Đakovo
Chardonnay0.75misno vrhunskoChardonnay
Traminac0.75misno vrhunskoTraminac
Prvostolnik0.75kvalitetnoPrvostolnik
Vinarija Galić, Kutjevo
G točka crno0.75kvalitetnoCabernet sauvignon i merlot
Crno 90.75vrhunskoCabernet sauvignon i merlot
Pinot Crni0,75vrhunskoPinot crni
G točka bijelo0.75kvalitetnoGraševina
Graševina0,75vrhunskoGraševina
Graševina kasna berba0.75vrhunsko/slatkoGraševina
Chardonnay0,75vrhunskoChardonnay
Sauvignon0.75vrhunskiSauvignon
Bijelo 9 – sur lie0.75vrhunskoGraševina, chardonnay i sauvignon
Graševina1.00kvalitetnoGraševina
Ros?0.75kvalitetnoRos?
Vinarija Adžić, Kutjevo
Graševina Hrnjevac0.75vrhunskoGraševina
Rajnski Rizling0.75vrhunskoRajnski rizling
Vinarija Enjingi, Kutjevo
Zweigelt0.75vrh. / eko / BQZweigelt
Crno Venje 2006.g.0.75vrh. / kasna berba / BQZweigelt, P.crni, Frank., C. Sauvignon, Merlot
Graševina0.75vrhunsko-ekoGraševina
Venje, k.berba., 2008.0.75vrhunsko- BQGraš., Riesling, Sauvignon Blanc, P. Gris
Vinarija Sontacchi, Kutjevo
Pinot Crni 0.75kvalitetnoPinot crni
Vinarija Krauthaker, Kutjevo
Merlot0.75vrhunskoMerlot
Graševina0,75vrhunskoGraševina
Graševina Mitrovac0,75vrhunskoGraševina
Chardonnay "Rosenberg"0.75vrhunskoChardonnay
Pinot Sivi0,75kvalitetnoPinot sivi
Ros? Cuv?e0,75kvalitetnoRos?
Vinarija Kutjevo, Kutjevo
Pinot crni0.75kvalitetnoPinot crni
Pinot crni de Gotho0.75vrhunskoPinot crni
Graševina0.75kvalitetnoGraševina
Graševina0.75vrhunskoGraševina
Graševina de Gotho0.75vrhunskoGraševina
Traminac0.75vrhunskoTraminac
Pinot sivi0.75vrhunskoPinot sivi
Chardonnay0.75vrhunskoChardonnay
Chardonnay de Gotho0.75vrhunskoChardonnay
Rose0.75kvalitetnoRose
rtolović, Požega
Merlot0.75vrhunskoMerlot
Cabernet Sauvignon0.75kvalitetnoCabernet Sauvignon
Pinot crni0.75vrhunskoPinot crni
Syrah0.75kvalitetnoSyrah
Kaptol crni0.75vrhunskoMerlot, syrah i cab. sauvignon
Graševina0.75kvalitetnoGraševina
Graševina Kaptol0.75vrhunskoGraševina
Chardonnay0.75kvalitetnoChardonnay
Sauvignon0.75vrhunskoSauvignon
Pinot sivi0.75kvalitetnoPinot sivi
Rose0.75kvalitetnoRose
Vinarija FeraVino, Feričanci
Merlot SC 0.75kvalitetnoMerlot
Merlot Dika0.75kvalitetnoMerlot
Cabernet Sauvignon0.75kvalitetnoCabernet sauvignon
Syrah Miraz0.75vrhunskoSyrah
Zweigelt Dika0.75kvalitetnoZweigelt
Frankovka Miraz0.75vrhunskoFrankovka
Pinot Crni Miraz0.75vrhunskoPinot crni
Chardonnay SC0.75kvalitetnoChardonnay
Graševina Dika0.75vrhunskoGraševina
Chardonnay Dika0.75vrhunskoChardonnay
Pinot Bijeli Dika0.75vrhunskiPinot bijeli
Chardonnay Miraz0.75vrhunskoChardonnay
Rose SC0.75kvalitetnoRose
Rose Dika0.75kvalitetnoRose
PP Orahovica, Orahovica
Graševina0.75vrhunskoGraševina
Chardonnay0.75kvalitetnoChardonnay
Pinot Sivi0.75vrhunskoPinot sivi
Sauvignon0.75kvalitetnoSauvignon
Silvanac Zeleni0.75vrhunskoSilvanac zeleni
VINA HRVATSKOG PODUNAVLJA
Ivan Čobanković, Ilok
Cabernet Sauvignon0.75vrhunskoCabernet sauvignon
Chardonnay0.75vrhunskoChardonnay
Pinot Sivi0.75vrhunskoPinot sivi
Silvanac Zeleni0.75kvalitetnoSilvanac zeleni
Poljoprivredna zadruga TRS, Ilok
Graševina0,75vrhunskoGraševina
Graševina Dekan0,75vrhunskoGraševina
Rose Franka0.75kvalitetnoFrankovka
Vina Buhač, Ilok
Cabernet Sauvignon0.75kvalitetnoCabernet Sauvignon
Merlot0.75vrhunskoMerlot
Chardonnay0.75vrhunskoChardonnay
Chardonnay sur lie0.75vrhunskoChardonnay
Graševina0.75kvalitetnoGraševina
Rajnski Rizling0.75kvalitetno-poluslatkoRajnski rizling
Traminac0.75vrhunsko-poluslatkoTraminac
Rose Franka0.75kvalitetno polusuhoFrankovka
Graševina1.00kvalitetnoGraševina
Merlot1.00kvalitetnoMerlot
VINA BOSNA I HERCEGOVINA
Vinogradi Nuić, Crnopod
Pošip0.75kvalitetnoPošip
Žilavka0.75kvalitetnoŽilavka
Žilavka0,75vrhunskoŽilavka
Žilavka Selekcija0.75vrhunskoŽilavka
Blatina0.75kvalitetnoBlatina
Blatina0.75vrhunskoBlatina
Blatina BQ0.75vrhunskoBlatina
Merlot 0.75vrhunskoMerlot
Cabernet Sauvignon0.75vrhunskoCabernet sauvignon
Merlot Premium0.75vrhunskoMerlot
Syrah Premium0.75vrhunskoSyrah
Trnjak Premium0.75vrhunskoTrnjak
Ružica0.75kvalitetnoBlatina
VINA SLOVENIJA
Vinarija Movia, Slovenija
Veliko Rdeče0.75vrhunskoMerlot, pinot crni c. i sauvignon
Pinot sivi0.75vrhunskoPinot sivi
Vinarija Sanctum, Slovenija
Pinot Noir Classic0.75Pinot crni
Modri Pinot Prestige0.75kvalitetnoPinot crni
My Red0.75Syrah
Chardonnay Classic0.75Chardonnay
Chardonnay Prestige0.75vrhunskoChardonnay
Pinot sivi0.75vrhunskoPinot sivi
Rose S0.75Rose
CHAMPAGNE / ŠAMPANJCI
Brut Imperial0,75Mo?t & Chandon, Francuska
Rose Imperial0,75Mo?t & Chandon, Francuska
Ice Imperial0,75Mo?t & Chandon, Francuska
Dom Perignon Blanc0,75Mo?t & Chandon, Francuska
Dom Perignon Rose0.75Mo?t & Chandon, Francuska
Veuve Clicquot Brut0.75Veuve, Francuska
Veuve Clicquot Rose0.75Veuve, Francuska
Taittinger Brut Reserve0.75Taittinger, Francuska
OSTALI PROIZVODNI ASORTIMAN
0,375 & 0,50 WINES / 0,375 i 0,50 VINA
CRVENA VINA
Plavac 0.375Blato 1902 d.d.vrhunskoPlavac mali
Postup Donja Banda0,375P.Z.PostupvrhunskoPlavac mali
Dingač0,375Vinarija SkaramučavrhunskoPlavac mali
Plavac Mali0.375Kraljevski VinogradikvalitetnoPlavac mali
2718 sati Sunca u boci0.375DubokovićPlavac mali
BIJELA VINA
Malvasija Dubrovačka0.375Bratoš vinavrhunskoMalvasija dubrovačka
Graševina kasna berba 2007., 0.375EnjingivrhunskoGraševina
Graševina 0.375AdžićvrhunskoGraševina
Malvasija Dubrovačka0.375Bratoš vina d.o.o.vrhunskoMalvasija Dubrovačka
Pošip 0.375Blato 1902 d.d.vrhunskoPošip
Pošip 0.375Kraljevski vinogradivrhunskoPošip
Moj Otok0,375DubokovićstolnoMaraština, parč, kuć i bogdanuša
DESERTNA / SPECIJALNA VINA
Muškat Momjanski0,50Kabola, Istrakvalitetno-poluslatkoMuškat
Traminac mirisavi, '02., izborna berba0.375Enjingivrh.-poluslatkoTraminac
Sauvignon izborna berba bobica, '060.375Enjingivrh.-poluslatkoSauvignon
Prvi Poljubac (bijelo)0,375Duboković d.o.o.Maraština
Muškat Momjanski0,50Kozlović, IstravrhunskoMuškat
Muškat žuti0.50LagradiMuškat
Graševina, ledena berba0,375Galić d.o.o.vrhunskoGraševina
Celestin 2012.0.375Vina Rota d.o.o.Plavac mali
Stagnum izb. berba 2003.0,50Frano Milošvrh./poluslat.Plavac mali
Stagnum 2007.0.375Frano MilošslatkoPlavac mali
Prošek Hectorovich0,50Bastijana d.o.o. TomićspecijalnoProšek
PJENUŠAVA VINA
Misal Rose0,375Pjenušci Peršurić
Misal Millenium0.375Pjenušci Peršurić
Misal Prestige0,375Pjenušci Peršurić
MAGNUM WINES 3,0L / MAGNUM VINA 3,0 L
Stina Plavac Mali BarriqueJakovino d.o.o.Plavac mali
Zlatan Plavac Grand cruZlatan OtokPlavac mali
Meneghetti Crveno 2010.MeneghettiCabernet franc, cabernet sauvignon i merlot
Meneghetti Bijelo 2012.MeneghettiPinot bijeli i chardonnay
MAGNUM WINES 1,50L / MAGNUM VINA 1,50 L
Chardonnay MilvaRoxanich, IstraChardonnay
Malvazija AnticaRoxanich, IstraMalvazija
NevinaSaints HillsMalvazija i chardonnay
Meneghetti BijeloMeneghetti, IstraPinot bijeli i chardonnay
Sv.RokoSaints HillsPlavac mali
Stina Plavac Mali barriqueJakovino d.o.o.Plavac mali
AmforaTomac, JastrebarskoChardonnay i stare pleševičke sorte
Stina Plavac Mali majstorJakovino d.o.o.Plavac mali
Meneghetti CrvenoMeneghetti, IstraCabernet franc, cabernet sauvignon i merlot
Rose Kuća GlavićMeneghetti
Misal PrestigePjenušci Peršurić d.o.o.Pjenušavo vino
Misal RosePjenušci Peršurić d.o.o.Pjenušavo vino
0,187 & 0,20 WINES / 0,187 & 0,20 VINA
CRVENA VINA
PlavacP.Z. DingačPlavac
Merlot DikaFeravino d.d.Merlot
PlavacP.Z. SvirčePlavac
Cabernet sauvignonFeravino DikaCabernet sauvignon
BabićVinoplod d.d.Babić
Cabernet SauvignonDubrovački podrumi d.d.Cabernet Sauvignon
MerlotDubrovački podrumi d.d.Merlot
Cabernet SauvignonČobankovićCabernet sauvignon
BIJELA VINA
ŽilavkaHercegovinavinoŽilavka
GraševinaFeravino d.d.Graševina
ChardonnayFeravino d.d.Chardonnay
PošipBlato 1902 d.d.Pošip
ChardonnayČobankovićChardonnay
ŽlahtinaKatunar, o. KrkŽlahtina
ROSE VINA
RoseFeravino d.d.Rose
RoseBartolovićRose